Všeobecne záväzné nariadenia

VZN na rok 2014
pdf VZN odpad 2014
pdf VZN daň 2014
VZN na rok 2013
pdf VZN č.3 spôsob nakladania s odpadom
pdf VZN č.2 poplatok za odpad
pdf VZN č.1 miestne dane
2012
Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2012
pdf VZN odpad 2012
pdf VZN miestne dane 2012
2011
pdf VZN odpad 2011
pdf VZN daň 2011