Verejné obstarávanie

Zákazky §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
pdf Súhrnná správa 4. štvrťrok 2013
pdf Oprava fasády č.32
Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa
pdf Profil verejného obstarávateľa