Zmluvy


Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2722017 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
17/27/054/20 Finančný príspevok na vytvorenie prac. miestta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5019.30 €
0902725218 Program M NAJ telefón 0902725218 Slovak Telekom a.s.
21.99 €
ZLP-2016-0296 Príspevok na činnosť DEUS
0.00 €
10.10.2016 Elektronicé služby Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
992016 Výrobky a darčekový kôš Nestlé Slovensko s.r.o.
134.61 €
1182016 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
1/2016 Spracúvanie osobných údajov v rámci konaní podľa stavebného zákona Mesto Žarnovica
0.00 €
22072016 Prenájom jedálne a kuchyne Obec Píla
4.97 €
07/2013 Zber, preprava , zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
0.00 €
01072016 Prenájom Hostinca Obec Píla
61.00 €
17062016 Prenájom jedálne a kuchyne Obec Píla
4.97 €
SZH0728201506 Miestny systém triedeného zberu komunálnych odpadov ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
10473000 Aktualizácia web WEBY GROUP
139.44 €
10473000 Obecný web WEBY GROUP
366.58 €
O/247/2016 Zhromažďovanie elektroodpadov Obec Píla
0.03 €
1952016 Výrobky na MDD Nestlé Slovensko s.r.o.
71.10 €
310/2016 Finančná dotácia - "Športovo-kultúrny deň obce Píla" Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
1/2016 Reklama obchodného mena a jeho loga Roman Cerulík K CERO
1000.00 €
1611487 Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos SLOVGRAM
38.50 €
12042016 Prevádzkovanie pohrebiska Dušan Reiter
0.00 €
Dodatok č.1 k Dohode č.1/2015/§54-ŠnZ podpora vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
7.4.2016 Aktualizácia PHSR Pajerský Martin Mgr.
180.00 €
2000/299 Užívanie softwarového produktu SMOS Remek, s.r.o.
207.00 €
5190023063 Úrazové poistenie §52 Komunálna poisťovňa a.s.
13.00 €
5190023065 Úrazové poistenie §12 Komunálna poisťovňa a.s.
9.75 €
5190023064 Úrazové poistenie §54 Komunálna poisťovňa a.s.
36.00 €
30032016 Ohradové pletivo Muller Dionýz
152.03 €
16/27/052/72 Aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1591.80 €
29.02.2016 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
16/24/054/53 Finančný príspevok "Šanca na zamestnanie" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4672.89 €
8018579671 PZP vlečka Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
24.18 €
8018579666 PZP čelný nakladač Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
48.10 €
8018579677 PZP zetor proxima Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
48.10 €
8018584605 PZP naťahovací kontajner Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
24.18 €
ZLP-2016-0296 Zabezpečenie elektronických služieb DEUS
0.00 €
22102015 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
1/2015/§54 ŠnZ Finančný príspevok na vytváranie prac. miesta §54 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
8768.88 €
14102015 Kúpa nehnuteľností LV č.808 Krajčová Mária
500.00 €
15/27/052/341 Aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1719.20 €
482015 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
03072015 Prenájom nebytových priestorov č.31 Obec Píla
16.60 €
23062015 Prenájom nebytových priestorov č.31 Obec Píla
16.60 €
15/27/052/256 Aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1309.00 €
20150609 Nebytové priestory v budove č. 31 Obec Píla
22.50 €
20150529 Nebytové priestory v budove č. 31 Obec Píla
22.60 €
2852015 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
20150615 Nebytové priestory v budove č. 31 Obec Píla
22.54 €
14/2015/§54 - VZ podpora vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5845.92 €
20150615 Nebytové priestory v budove č. 31 Obec Píla
22.54 €
2.3.2015 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
29.12.2014 Alternátor Vozár Vladimír
40.00 €
20.11.2014 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
15.10.2014 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
1/2014 Dotácia na opravu zvonov Obec Píla
500.00 €
29.07.2014 Prenájom reklamnej plochy Komunálna poisťovňa a.s.
50.00 €
22.9.2014 Predaj nehnuteľnosti súpisné číslo 161 Obec Píla
1.00 €
05.09.2014 Prenájom autobusovej zastávky na reklamné účely BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
194.47 €
25.08.2014 Finančný dar Paulisch, občianske združenie
103.00 €
25.07.2014 Oprava vonkajšej fasády na budove č.32 Rastislav Lazarek
2400.00 €
20.6.2014 Finančný dar Qualitrans Slovakia spol. s r.o.
300.00 €
23.5.2014 Cukrovinárske a potravinárske výrobky Nestlé Slovensko s.r.o.
54.76 €
10.3.2014 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
5190001891 Úrazové poistenie UoZ Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €
14/27/052/389 Aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
268.80 €
9.5.2014 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
19.12.2013 Výmena žľabov na budove č.32 František Matejov, Strechy - Krovy
1470.00 €
9.4.2014 PHSR 2014-2020 Kalmár Pavol Mgr.
429.00 €
5190010836 Úrazové poistenie UoZ Komunálna poisťovňa a.s.
9.75 €
5190010261 Úrazové poistenie UoZ Komunálna poisťovňa a.s.
16.25 €
14/27/052/170 Aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
964.80 €
5190010837 Úrazové poistenie UoZ Komunálna poisťovňa a.s.
3.25 €
167-11-602/2014 Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Dodatok č.1 Zber, preprava, zhodnocovanie odpadov Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
0.00 €
21.11.2013 Cukrovinárske a potravinárske výrobky Nestlé Slovensko s.r.o.
80.38 €
02.12.2013 Oprava budovy č. 156 - oprava strechy Rastislav Lazarek
1884.00 €
02.09.2013 Elektroinštalácia budoy č.24 - časť jedáleň Radomír Skurčák ADO
1420.00 €
CON001215927 Informačný riadok o obci Mediatel
60.00 €
5.8.2013 Zmena programu - mobil 0902725218 Slovak Telekom a.s.
0.00 €
24.08.2013 Finančný dar Gašpar Algréd
100.00 €
19.08.2013 Dodávka železných odrážok na miestne komunikácie Paulisch, občianske združenie
2000.00 €
5.8.2013 Poskytovanie elektronickej komunikácie Slovak Telekom a.s.
0.00 €
01/2013 Oprava výtlkov, pokládka nového živičného krytu ... VIA SERVIS s.r.o.
7980.00 €
0109001765 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa a.s.
380.19 €
4/§52/2013 Aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4/§52/2013 Aktivačné práce pre obce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
372.00 €
9/§50j/2013/R Opatrenia na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2752.98 €
1225105013 Poistenie VPP pracovníkov Komunálna poisťovňa a.s.
39.00 €
16.02.2013 Komerčné poukážky Paulisch, občianske združenie
80.00 €
31.12.2012 Komerčné poukážky Paulisch, občianske združenie
200.00 €
U1338/2013 Program URBIS MADE spol. s r.o.
137.00 €
12.02.2013 Finančný dar Skurčák Radomír
26.04 €
08.02.2013 Finančý dar Ferdinand Chrenka
19.57 €
23.01.2013 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
M694/2012 Podpora separovaného zberu ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
7/2013 Zber a preprava kom. odpadov Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
0.00 €
27.11.2012 Cukrovinárske výrobky Nestlé Slovensko s.r.o.
166.22 €
28.11.2012 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
5102012 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
19092012 Právna pomoc Mgr. Miroslava Schneiderová
100.00 €
24.08.2012 Finančný dar TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.
150.00 €
30.05.2012 Finančný dar Alfréd Zimmermann
1000.00 €
21.05.2012 Sponzorské Igor Šichmák
200.00 €
392/2012 Poskytnutie dotácie Banskobystrický samosprávny kraj
555.00 €
28032012 Sponzorské Grňová Marta
150.00 €
8/§50j/2012/R Ochrana pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
890.66 €
5/§52/2012/NP V-2 Aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
447.00 €
č.7/2012 Prevod pozemku Ministetstvo hospodrárstva SRMierová 19
2782.16 €
2/2012 Finančný dar Grznár Maroš
2800.00 €
3/2012 Sponzorský príspevok COOP Jednota Žarnovica
40.00 €
9942012755 Havárijné poistenie ZETOR PROXIMA Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
254.02 €
2/2012 Darovacia zmluva Ferdinand Chrenka
26.00 €
1/2012 "Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Píla" - stavebné práce SEPOS spol. s r.o.
56596.40 €
Z001/4.1/2012 Zlepšenie separovného zberu v obci Píla Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
04/2012 Zber komunálneho odpadu Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
0.00 €
4 Darovacia zmluva Paulisch, občianske združenie
200.00 €
Z133/4.1./2011 Zmena projektu - separovaný zber Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
14/24/11 Dodávka hnuteľných vecí-príloha č.1 ASV AGRONOVA s.r.o.
76944.00 €
3 Sponzorské Peter Gregor
50.00 €
1 Predaj pozemku Obec Píla
158.27 €
21/50j/2011 Dohoda - ochrana pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
890.66 €
2 Sponzorské Igor Šichmák
200.00 €
29/52a/2011 Dobrovoľnícka služba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
151.20 €
O/101/11 Zhromažďovanie elektroodpadu METAL SERVIS Recycling s. r. o.
0.00 €
VUB/2011 vedenie bežného účtu VÚB, a. s.
0.00 €
58/§51/2011 Národný projekt "Absolventská prax" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
7/§52/2011/NP V-2 Aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
426.00 €
0824.1MP/2011 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR
137806.15 €
18022011 Externý manažment - projekt Separovaný zber OPEN DOOR INTERNATIONAL s.r.o.
3845.82 €
6220960 Distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
6220965 Distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
04/2010 Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
22.87 €
6220980 Distribúcia elektriky Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
6220978 Distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
6220976 Distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
6220975 Distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
6220974 Distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
6305549 Distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
6220970 Distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a. s.
0.00 €